Bài Hát Lễ Sunday

previous

posted Sep 30, 2009, 4:50 AM by HK Ninh

3/29/2009 – Chúa Nhật V Mùa Chay

Nhập Lễ Xin Dẫn Đưa Con  
Ðáp Ca Thánh Vịnh 50 Nghe MIDI

Tiền Xướng Phúc Âm -
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên Nghe MIDI
Hiệp Lễ #1 Thành Tâm Thờ Kính (đã tập hát qua 1 lần tuần trước) -
Hiệp Lễ #2 Tình Chúa Nghe MIDI
Kết Lễ Cầu Xin Thánh Gia Nghe MIDI

March 28, 2009 Posted by miketran78727 | This Sunday | | No Comments Yet

3/8/2009 – Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

Nhập Lễ Ai Mong Tìm Chúa Nghe MIDI
Ðáp Ca Thánh Vịnh 115 Nghe MIDI

Tiền Xướng Phúc Âm -
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến Nghe MIDI
Hiệp Lễ #1 Thành Tâm Thờ Kính (đã tập hát qua 1 lần tuần trước) -
Hiệp Lễ #2 Giêsu Ơi Nghe MIDI
Kết Lễ Về Bến Thiên Đàng Nghe MIDI

March 7, 2009 Posted by miketran78727 | This Sunday | | No Comments Yet

3/1/2009 – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

Nhập Lễ Xin Thương Con Nghe MIDI
Ðáp Ca Thánh Vịnh 24 Nghe MIDI

Tiền Xướng Phúc Âm -
Dâng Lễ Xin Dâng Cha Nghe MIDI
Hiệp Lễ #1 Thành Tâm Thờ Kính (đã tập hát qua 1 lần tuần trước) -
Hiệp Lễ #2 Lời Kinh Nguyện Trầm -
Kết Lễ Hãy Quay Về Nghe MIDI

February 28, 2009 Posted by miketran78727 | This Sunday | | No Comments Yet

previous_011109

posted Sep 30, 2009, 4:44 AM by HK Ninh   [ updated Sep 30, 2009, 4:49 AM ]

1-2 of 2