Hội Đoàn

 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:  B. Vũ Thị Bạch Hằng
 • Đoàn Liên Minh Thánh TâmA.  Hoàng Bình Hải
 • Thiếu Nhi Thánh Thể:  C. Nguyễn Sương Mai
 •  Ca Đoàn Cecilia - Phụ trách Thánh Lễ 8:00 sáng Chúa Nhật:   A.  Dương Ngọc Sơn
 •  Ca Đoàn Phanxicô - Phụ trách Thánh Lễ 11:30 sáng Chúa Nhật:   A.  Đặng Sĩ Phương
 •  Ca Đoàn Thiên Thần - Phụ Trách Thánh Lễ Thiếu Nhi  lúc 11:30 sáng tuần Chúa Nhật thứ hai trong tuần từ tháng 8 đến tháng 5:   C. Ninh Lilian
 •  Ca Đoàn LMTT - Phụ trách Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng và các Thánh Lễ đặc biệt của Đoàn:   A.  Phạm Huy Hoàng và Dương Ngọc Sơn
 •  Ca Đoàn Monica - Phụ trách Thánh Lễ 6:30 chiều Thứ Bảy:  A. Đặng Hiến


 • Nhóm Cursillo:  C. Đinh Thanh Hoa
 • Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng:  B. Phạm Điều Lý
 • Nhóm Linh Thao:  C. Hsiam Niekdam
 • Đoàn TNCG:  A. Nguyễn Chí Thanh
 • Ban Phụ Huynh - Trợ giúp Ban Giáo Dục và Giáo Lý:

         -Trưởng Ban:     Ông Nguyễn Kim Thái
         -Phó Nội Vụ:      Cô Nguyễn Thị Bích Lan
         -Phó Ngoại Vụ:  Cô Nguyễn Hoa
         -Thư Ký:            Cô Nguyễn Hưng
         -Thủ Qũy:          Cô Nguyễn Kim Sáng2008 Holy Vietnamese Martyrs Catholic Parish. Hosted by HVMCC www.austinvietmartyrs.org