Thừa Tác Viên Thánh Thể


GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Austin – Texas

 

LCH TRÌNH PHC V THÁNH TH

 
Tháng 10, 2008

 

NGÀY

THÁNH LỄ

THỪA TÁC VIÊN CHÍNH

PHỤ

04-10

T.Bảy  6:30p

A. Hoàng & Ô. Vân

 

05-10

CN      8:00a

Ô. Vân & Ô. Bc

Ô. Định

05-10

CN    11:30a

A. Phước & A. Nam

A. Hoà

11-10

T.Bảy  6:30p

Ô. Vân & A. Hoàng

 

12-10

CN      8:00a

A. Hoàng& Ô. Vân  

A. Bình

12-10

CN    11:30a

A . Hữu & A. Biên 

A. Cường  

18-10

T.Bảy  6:30p

Ô. Bc & A. Hoàng

 

19-10

CN      8:00a

Ô. Vân & Ô. Thế  

Ô. Định

19-10

CN    11:30a

Ô . Đức & A. Đạt 

Ô. Khiêm

25-10

T.Bảy 6:30p

A. Hoàng & Ô. Vân

 

26-10

CN      8:00a

Ô. Thế  & A. Hoàng

A. Bình

26-10

CN    11:30a

A. Ni  & Ô. Hiển  

Ô. Liêm

 


Tháng 9, 2008

 

 

NGÀY

THÁNH LỄ

THỪA TÁC VIÊN CHÍNH

PHỤ

06-09

T.Bảy  6:30p

A. Hoàng & Ô. Vân

 

07-09

CN      8:00a

Ô. Định & Ô. Bc

Ô. Vân

07-09

CN    11:30a

A. Hoà & A. Nam

A. Phước

13-09

T.Bảy  6:30p

Ô. Vân & A. Hoàng

 

14-09

CN      8:00a

A. Hoàng& Ô. Vân  

A. Bình

14-09

CN    11:30a

A. Biên  & A. Cường   

A . Hữu

20-09

T.Bảy  6:30p

Ô. Bc & A. Hoàng

 

21-09

CN      8:00a

Ô. Định & Ô. Thế  

Ô. Vân

21-09

CN    11:30a

Ô . Đức & Ô. Hiển  

Ô. Khiêm

27-09

T.Bảy 6:30p

A. Hoàng & Ô. Vân

 

28-09

CN      8:00a

Ô. Thế  & A. Hoàng

A. Bình

28-09

CN    11:30a

A. Ni  & A. Đạt 

Ô. Liêm

 

Lưu ý: 

-          Vì lý do gì không thể phục vụ đúng ngày, xin gọi cho Ô. Thông số đ/t  836-4092.      Thành thực cám ơn.

-          Lịch trình tháng 10/2008 sẽ được thông báo sau.

 

XIN THÁNH GIA CHÚC LÀNH CHO QÚI V
ĉ
hvm serve,
Oct 11, 2009, 4:29 AM
Comments